Εκπομπή: Erasmus+ 2nd

Περιγραφή:

First radio show from 2nd GEL echedorou about our meeting in Padova, Italy for our Erasmus+ project “Wine Environmental STudies in European RegioNS”.

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Erasmus+ 2nd

Σχολείο: 2ο Γενικό Λύκειο Εχεδώρου
27 Οκτωβρίου 2016 14:51

First radio show from 2nd GEL echedorou about our meeting in Padova, Italy for our Erasmus+ project “Wine Environmental STudies in European RegioNS”.