Εκπομπή: everything is possible

Κάθε 2 βδομάδα/ες Σάββατο, 10:00
     03/03/2018 - 09/06/2018     

Περιγραφή:

narratives, stories, things about life, full of music

Συχνότητα: 2 weeks,

Επεισόδια

everything is possible

Σχολείο: 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
26 Μαΐου 2018 07:00

narratives full of music

Κοινωνικά Θέματα, Παραμύθια και ιστορίες, Σχολικά νέα, Τοπικά νέα

everything is possible

Σχολείο: 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
12 Μαΐου 2018 04:00

stories full of music

Κοινωνικά Θέματα, Παραμύθια και ιστορίες, Σχολικά νέα, Τοπικά νέα

everything is possible

Σχολείο: 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
28 Απριλίου 2018 07:00

stories full of music

Κοινωνικά Θέματα, Παραμύθια και ιστορίες, Σχολικά νέα, Τοπικά νέα

everything is possible

Σχολείο: 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
14 Απριλίου 2018 07:00

narratives, stories, things about life, full of music

Κοινωνικά Θέματα, Παραμύθια και ιστορίες, Σχολικά νέα, Τοπικά νέα

όλα είναι πιθανά

Σχολείο: 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
31 Μαρτίου 2018 07:00

ιστορίες, παραμύθια, πράγματα για τη ζωή γεμάτα μουσική

Κοινωνικά Θέματα, Παραμύθια και ιστορίες, Σχολικά νέα, Τοπικά νέα

Everything is possible

Σχολείο: 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
17 Μαρτίου 2018 06:00

narratives, stories, things about life, full of music.

Κοινωνικά Θέματα, Παραμύθια και ιστορίες, Σχολικά νέα, Τοπικά νέα

everything is possible

Σχολείο: 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
3 Μαρτίου 2018 06:00

stories, things about life with music

Κοινωνικά Θέματα, Παραμύθια και ιστορίες, Σχολικά νέα, Τοπικά νέα