Εκπομπή: Free of Natur

Περιγραφή:

Τα παιδιά της Τετάρτης τάξης του 6ου Δημ. Σχ. Λιβαδειάς παρουσιάζουν σε ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα το etwinning πρόγραμμα “Free of Nature” με το οποίο ασχολήθηκαν όλη σχεδόν τη σχολική χρονιά 2015-16.

Ζώνη: Breakfast in school,
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Free of Natur

Σχολείο: 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς
8 Ιουνίου 2016 14:51

Τα παιδιά της Τετάρτης τάξης του 6ου Δημ. Σχ. Λιβαδειάς παρουσιάζουν σε ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα το etwinning πρόγραμμα “Free of Nature” με το οποίο ασχολήθηκαν όλη σχεδόν τη σχολική χρονιά 2015-16.