Εκπομπή: Good morning, Eleusis!

Περιγραφή:

A program about Eleusis, a candidate city aiming to become the European Capital of Culture! A city desiring to change its future! Good morning Eleusis!


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ


Επεισόδια

Good morning, Eleusis!

Σχολείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
23 Ιουνίου 2016 18:00

The reasons for which Eleusis is the ideal city to undertake the role of the European Capital of Culture!

Good morning, Eleusis!

Σχολείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
23 Ιουνίου 2016 18:00

The reasons for which Eleusis is the ideal city to undertake the role of the European Capital of Culture!

Good morning, Eleusis!

Σχολείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
23 Ιουνίου 2016 18:00

The reasons for which Eleusis is the ideal city to undertake the role of the European Capital of Culture!

Good morning, Eleusis!

Σχολείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
23 Ιουνίου 2016 18:00

The reasons for which Eleusis is the ideal city to undertake the role of the European Capital of Culture!