Εκπομπή: happy b day

Περιγραφή:

Από την Στ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Ελιάς στο ηράκλειο Κρήτης πολλές ευχές


-
-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο ΕΛιάς


Επεισόδια

happy b day

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο ΕΛιάς
16 Δεκεμβρίου 2015 14:51

Από την Στ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Ελιάς στο ηράκλειο Κρήτης πολλές ευχές