Εκπομπή: Ιστορικοί Περίπατοι

Περιγραφή:

Αναδρομή στις ιστορικές περιόδους της πόλης των Σερρών μέσα από παλιά κτήρια, αγάλματα και μνημεία, με αντικειμενικό στόχο την ιστορική αναφορά της πόλης με σκοπό την ανάδειξή της συμβολής της στο ελληνικό ιστορικό γίγνεσθαι.

-
-

Επεισόδια

Ιστορικοί Περίπατοι

Σχολείο: 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
26 Ιανουαρίου 2018 00:00

Αναδρομή στις ιστορικές περιόδους της πόλης των Σερρών μέσα από παλιά κτήρια, αγάλματα και μνημεία, με αντικειμενικό στόχο την ιστορική αναφορά της πόλης με σκοπό την ανάδειξή της συμβολής της στο ελληνικό ιστορικό γίγνεσθαι.