Εκπομπή: Kid 2

Περιγραφή:

H ειδική αγωγή στον καθρέφτη του “άλλου”…


-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: Eιδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο Κατερίνης (πρώην ΤΕΕ ΕΑ)