Εκπομπή: kid for speed

Περιγραφή:

…χρόνος χρειάζεται και λίγο γέλιο!


-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: Eιδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο Κατερίνης (πρώην ΤΕΕ ΕΑ)