Εκπομπή: Επαλ Κω Το βασίλειο των μαθητών.

Κάθε 1 βδομάδα/ες Παρασκευή, 19:00
     09/03/2018 - 16/03/2018     

Περιγραφή:

.ΥΤΡΤΡΥ


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 1ο ΕΠΑΛ Κω