Εκπομπή: Στο Αειφόρο Σχολειό, “Νοιάζομαι και Δρώ”!

Περιγραφή:

Οι μικροί μαθητές του Αειφόρου Νηπιαγωγείου Κληματιάς Ιωαννίνων, ως ενεργοί μελλοντικοί πολίτες, “Νοιάζονται και Δρούν” εθελοντικά και στέλνουν μήνυμα στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον τους. Η διαθεματική δράση αυτή βασίζεται στην πεποίθηση ότι η μάθηση είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης, που επιτελείται μέσα στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο των μαθητών. Ευχαριστούμε το Μαθητικό Ραδιόφωνο και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, που μας χάρισαν αξέχαστες εμπειρίες κατά τη διάρκεια παραγωγής και ηχογράφησής του!


-
-

Σχολείο: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Επεισόδια

Στο Αειφόρο Σχολειό, “Νοιάζομαι και Δρώ”!

Σχολείο: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
27 Ιανουαρίου 2018 00:00

Οι μικροί μαθητές του Αειφόρου Νηπιαγωγείου Κληματιάς Ιωαννίνων, ως ενεργοί μελλοντικοί πολίτες, “Νοιάζονται και Δρούν” εθελοντικά και στέλνουν μήνυμα στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον τους. Η διαθεματική δράση αυτή βασίζεται στην πεποίθηση ότι η μάθησ …