Εκπομπή: Metal μουσική

Περιγραφή:

Ένα μουσικό αφιέρωμα στη μουσική Metal
Καραγκούνης Θωμάς παρουσίαση
Μπαμπαλής Θανος παραγωγή

-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Metal μουσική

Σχολείο: 1ο Γενικό Λύκειο Αλεξάνδρειας
25 Φεβρουαρίου 2017 14:51

Ένα μουσικό αφιέρωμα στη μουσική Metal Καραγκούνης Θωμάς παρουσίαση Μπαμπαλής Θανος παραγωγή