Εκπομπή: Metal School Days

Περιγραφή:

Ένα αφιέρωμα στην metal από το 1ο ΕΠΑΛ Κόνιτσας

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,