Εκπομπή: Metal School Days

Περιγραφή:

Ένα αφιέρωμα στην metal από το 1ο ΕΠΑΛ Κόνιτσας


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 1ο ΕΠΑΛ Κόνιτσας