Εκπομπή: Minecraft

Περιγραφή:

Η ομάδα τεχνολογίας μας βάζει στο μαγικό κόσμο των video games και συγκεκριμένα στο παιχνίδι MINECRAFT.


Ζώνη: Breakfast in school,
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: Εκπαιδευτήρια Αργύρη-Λαιμού


Επεισόδια

Minecraft

Σχολείο: Εκπαιδευτήρια Αργύρη-Λαιμού
29 Φεβρουαρίου 2016 14:51

Η ομάδα τεχνολογίας μας βάζει στο μαγικό κόσμο των video games και συγκεκριμένα στο παιχνίδι MINECRAFT.