Εκπομπή: Music therapy

Περιγραφή:

Η μουσική στη μουσικοθεραπεία χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας, έκφρασης και δημιουργικότητας, προσφέροντας στα άτομα που έχουν περιορισμένες δυνατότητες λεκτικής επικοινωνίας έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης.


Ζώνη: Breakfast in school,
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: Πανορμίτειο Γυμνάσιο & Λυκ. Τάξεις Σύμης


Επεισόδια

Music therapy

Σχολείο: Πανορμίτειο Γυμνάσιο & Λυκ. Τάξεις Σύμης
14 Νοεμβρίου 2016 14:51

Η μουσική στη μουσικοθεραπεία χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας, έκφρασης και δημιουργικότητας, προσφέροντας στα άτομα που έχουν περιορισμένες δυνατότητες λεκτικής επικοινωνίας έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης.