Εκπομπή: MUSICADVICE

Περιγραφή:

Ο Κυριακος του Α2 απο το 2ο Πειραματικο προτείνει …


-
-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Επεισόδια