Εκπομπή: “Φιγγαράκι μου λαμπρό”

Περιγραφή:

Τραγούδι “Φιγγαράκι μου λαμπρό” από το βιβλίο “Τα δημοτικά τραγούδια της Νιάουστας”, συλλογή Τάκη Μπάϊτση, Αύγουστος 1977. Όμιλος για την προστασία και προβολή του εθίμου “Γενίτσαροι και Μπούλες”.
Τραγούδι: οι μαθητές/τριες του Νηπιαγωγείου
Ξυλόφωνο: Ιοκάστη, μαθήτρια του Νηπ/γείου & Ιωάννης Μ. Β. μαθητής ε’ τάξης του 8ου Δ. Σχ. Νάουσας
Μεταλλόφωνο: Κωνσταντίνος & Ιωάννης Μ. Β. μαθητής ε’ τάξης του 8ου Δ. Σχ. Νάουσας

Διδασκαλία τραγουδιού και συνάρμοση ήχου: Λίνα Βαλσαμίδου

-
-

Επεισόδια

“Φιγγαράκι μου λαμπρό”

Σχολείο: 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
26 Ιανουαρίου 2018 00:00

Τραγούδι “Φιγγαράκι μου λαμπρό” από το βιβλίο “Τα δημοτικά τραγούδια της Νιάουστας”, συλλογή Τάκη Μπάϊτση, Αύγουστος 1977. Όμιλος για την προστασία και προβολή του εθίμου “Γενίτσαροι και Μπούλες”. Τραγούδι: οι μαθητές/τριες του Νηπιαγωγείου Ξυλόφωνο: Ι …