Εκπομπή: Odysseus Elytis

Κάθε 1 βδομάδα/ες Τετάρτη, 17:00
     21/03/2018 - 21/03/2018     

Περιγραφή:

On the occasion of the 21th of March World Day of Poetry, the radio teams “23 Power Kids” and “B class on air…with difference” of the 9th Primary School of Aghios Dimitrios and of course our friends of the Special School of Brain Paralysis in Argyroupolis (the first grade section 7 and the 6th Grade) we present this Wednesday 21st of March 2018 at 5:00 p.m. a dedication to the great Poet and Painter Odysseas Elytis.
Stay tuned with us in the European School Radio, the First School Radio in the country.

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,