Εκπομπή: Οι προθέσεις κι η Ελλάδα

Περιγραφή:

Σε αυτήν την αβέβαιη εποχή που ζούμε είναι πολυ σημαντική η πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά δε πρέπει να σταθούμε μόνο εκεί. Πρέπει να εξελιχθούμε και να στηριχτούμε στη νέα Ελλάδα και στους νέους της. Καλές οι προθέσεις αλλά δεν αρκούν…


-
-

Σχολείο: 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου


Επεισόδια

Οι προθέσεις κι η Ελλάδα

Σχολείο: 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου
26 Ιανουαρίου 2018 00:00

Σε αυτήν την αβέβαιη εποχή που ζούμε είναι πολυ σημαντική η πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά δε πρέπει να σταθούμε μόνο εκεί. Πρέπει να εξελιχθούμε και να στηριχτούμε στη νέα Ελλάδα και στους νέους της. Καλές οι προθέσεις αλλά δεν αρκούν…