Εκπομπή: Our grandma’s story!

Περιγραφή:

Once upon a time… Little A and B Class students from Primary School of Stratoniki created this radio spot about their grandma’s story…

-
-
-

Επεισόδια

Our grandma’s story!

Σχολείο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ
26 Ιανουαρίου 2018 22:00

Once upon a time… Little A and B Class students from Primary School of Stratoniki created this radio spot about their grandma’s story…