Εκπομπή: Paramythi1

Περιγραφή:

Ἐνα τσουκάλι παραμύθια!” Μια έκτακτη εκπομπή με παραδοσιακά παραμύθια. Το πρώτο παραμύθι είναι το “Φτωχό καλό παιδί” ένα δραματοποιημένο παραδοσιακό παραμύθι από την Αγιάσσο της Μυτιλήνης.


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου


Επεισόδια

Paramythi1

Σχολείο: 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου
31 Ιανουαρίου 2017 14:51

Ἐνα τσουκάλι παραμύθια!” Μια έκτακτη εκπομπή με παραδοσιακά παραμύθια. Το πρώτο παραμύθι είναι το “Φτωχό καλό παιδί” ένα δραματοποιημένο παραδοσιακό παραμύθι από την Αγιάσσο της Μυτιλήνης.