Εκπομπή: Pc in 1980’s

Περιγραφή:

Η εξέλιξη των προσωπικών υπολογιστών τη δεκαετία 1980 – 1990 από τη ραδιοφωνική ομάδα του Τ.Ε.Ε Ειδικής Αγωγής Κορωπίου.

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Pc in 1980’s

Σχολείο: Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κορωπίου (Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθ. Κορωπίου)
13 Μαρτίου 2016 14:51

Η εξέλιξη των προσωπικών υπολογιστών τη δεκαετία 1980 – 1990 από τη ραδιοφωνική ομάδα του Τ.Ε.Ε Ειδικής Αγωγής Κορωπίου.