Εκπομπή: ΠειRadio

Κάθε 2 βδομάδα/ες Πέμπτη, 22:00
     15/02/2018 - 24/05/2018     

Περιγραφή:

Μια εκπομπή του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Συχνότητα: 2 weeks,

Επεισόδια

Eurovision

Σχολείο: Π.Π Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας
10 Μαΐου 2018 19:00

Μια εκπομπή για το φεστιβάλ της Eurovision

Woodstock

Σχολείο: Π.Π Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας
26 Απριλίου 2018 19:00

Μια ραδιοφωνική εκπομπή για το φεστιβάλ του Woodstock

Woodstock

Σχολείο: Π.Π Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας
15 Μαρτίου 2018 20:00

Μια εκπομπή για το φεστιβάλ του Woodstock

Woodstock

Σχολείο: Π.Π Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας
15 Μαρτίου 2018 20:00

Μια εκπομπή για το φεστιβάλ του Woodstock

Woodstock

Σχολείο: Π.Π Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας
15 Μαρτίου 2018 20:00

Μια εκπομπή για το φεστιβάλ του Woodstock

Woodstock

Σχολείο: Π.Π Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας
15 Μαρτίου 2018 20:00

Μια εκπομπή για το φεστιβάλ του Woodstock