Περιγραφή:

Μια εκπομπή του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Συχνότητα: 2 weeks,

School: Π.Π Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τρίτη
15-02-2018, 20:00
01-03-2018, 20:00
15-03-2018, 20:00
29-03-2018, 20:00
12-04-2018, 20:00
26-04-2018, 20:00
10-05-2018, 20:00
24-05-2018, 20:00