Εκπομπή: Radio Viral

Περιγραφή:

Μια εκπομπή, ποικίλης θεματολογίας από την ομάδα Radio Viral, του Γυμνασίου Βραχναιίκων

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Radio Viral

Σχολείο: Γυμνάσιο Βραχναιίκων
12 Φεβρουαρίου 2016 17:00

Μία ώρα γεμάτη με μουσική από την ομάδα Radio Viral του Γυμνασίου Βραχναιίκων