Εκπομπή: Shout it loud

Περιγραφή:

Το τραγούδι αφορά στο πως μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τον κόσμο μας μέσω της επικοινωνίας.


-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ


Επεισόδια

Shout it loud

Σχολείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
25 Φεβρουαρίου 2017 14:51

Το τραγούδι αφορά στο πως μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τον κόσμο μας μέσω της επικοινωνίας.