Εκπομπή: Με την ψυχή στα πόδια

Κάθε 4 βδομάδα/ες Σάββατο, 20:00
     24/02/2018 - 19/05/2018     

Περιγραφή:

Οι μαθητές μας μιλούν για τα ζητήματα που τους απασχολούν


Συχνότητα: 4 weeks,

Σχολείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟ


Επεισόδια