Πέμπτη
07-02-2018, 19:00
14-02-2018, 19:00

Podcasts

4th High School of Petroupolis, Greece

School: 4ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης

We are coming back to you,your beloved Sound after wave. It is going to be a year full of well-tasted music and fun. Hope to like our sgow and follow us to this School Radio tour during 2018..

4th High School of Petroupolis, Greece

School: 4ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης

We are coming back to you,your beloved Sound after wave. It is going to be a year full of well-tasted music and fun. Hope to like our sgow and follow us to this School Radio tour during 2018..

4th High School of Petroupolis, Greece

School: 4ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης

We are back to you, yours beloved Sound after wave. It’s going to be a year full of well-tasted music and fun. Hope to like our show and follow as to this School Radio tour during 2018..

Εκπαιδευτικά νέα, Μουσική, Τέχνη και Πολιτισμός