Εκπομπή: Technology

Περιγραφή:

Η ομάδα τεχνολογίας της ΣΤ τάξης μας μεταφέρει στον συναρπαστικό κόσμο της τεχνολογίας και στις τελευταίες εξελίξεις του.

Ζώνη: Breakfast in school,
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Technology

Σχολείο: Εκπαιδευτήρια Αργύρη-Λαιμού
26 Φεβρουαρίου 2017 14:51

Η ομάδα τεχνολογίας της ΣΤ τάξης μας μεταφέρει στον συναρπαστικό κόσμο της τεχνολογίας και στις τελευταίες εξελίξεις του.