Εκπομπή: TEEKOR_SPOT_1

Περιγραφή:

Spot για τη συμμετοχή του σχολείου μας στο ESR.


Ζώνη: Breakfast in school,
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κορωπίου (Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθ. Κορωπίου)