Εκπομπή: TEEKOR_SPOT_2

Περιγραφή:

Spot για τη συμμετοχή του σχολείου μας στο ESR.


-
-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κορωπίου (Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθ. Κορωπίου)