Εκπομπή: Η αρχή της ζωής

Περιγραφή:

Η Ελλάδα είναι η αρχή της ζωής. Εάν θέλετε να ανακαλύψετε τι ξεκίνησε από την Ελλάδα, ακούστε το τραγούδι μας…

-
-

Επεισόδια

Η αρχή της ζωής

Σχολείο: Εκπαιδευτήρια Αργύρη-Λαιμού
26 Ιανουαρίου 2018 00:00

Η Ελλάδα είναι η αρχή της ζωής. Εάν θέλετε να ανακαλύψετε τι ξεκίνησε από την Ελλάδα, ακούστε το τραγούδι μας…