Εκπομπή: Ο πιο αδύναμος κρίκος

Περιγραφή:

Ποιος γνωρίζει καλύτερα τον “Κούλα”, το σημαντικότερο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Αλαμινού;


-
-

Σχολείο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΑΜΙΝΟΥ


Επεισόδια

Ο πιο αδύναμος κρίκος

Σχολείο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
26 Ιανουαρίου 2018 00:00

Ποιος γνωρίζει καλύτερα τον “Κούλα”, το σημαντικότερο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Αλαμινού;