Εκπομπή: Video games

Περιγραφή:

Η δημοσιογραφική ομάδα που ασχολείται με την τεχνολογία θα μας μιλήσει για το video game MINECRAFT και θα μας προτείνει ένα αρκετά χρήσιμο walkthrough του παιχνιδιού.

Ζώνη: Breakfast in school,
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Video games

Σχολείο: Εκπαιδευτήρια Αργύρη-Λαιμού
22 Φεβρουαρίου 2016 14:51

Η δημοσιογραφική ομάδα που ασχολείται με την τεχνολογία θα μας μιλήσει για το video game MINECRAFT και θα μας προτείνει ένα αρκετά χρήσιμο walkthrough του παιχνιδιού.