Εκπομπή: xmas spot

Περιγραφή:

Χριστουγεννιάτικο σποτ από την ομάδα του radio viral του Γυμνασίου Βραχναιίκων


-
-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: Γυμνάσιο Βραχναιίκων


Επεισόδια

xmas spot

Σχολείο: Γυμνάσιο Βραχναιίκων
1 Ιανουαρίου 2016 14:51

Χριστουγεννιάτικο σποτ από την ομάδα του radio viral του Γυμνασίου Βραχναιίκων