ΤΕΣΕΚ Λάρνακας – Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας (ΤΕΣΕΚ Λάρνακας)

Country: Κύπρος
Teachers
School admins


Description:

Productions

“Να βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής τον κόσμο γύρω μας …”

Ο κόσμος γύρω μας μοιάζει να γκρεμίζεται, αλλά εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε τον άνθρωπο κατάματα με μια παιδική περιέργεια και ευτυχώς εξακολοθούμε να πιστεύουμε πως μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, να κοιτούμε ψηλά τα άστρα στον ουρανό και να οραματι …

School: ΤΕΣΕΚ Λάρνακας – Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας (ΤΕΣΕΚ Λάρνακας)