ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

THINK – ACT

-

Participation of the “Green panou” enviromental group from Ekpaideftiria Panou at the song contest “Kanto na akoustei” 2020. The team consists of 14 students and the lead teacher is the biologist Constantina Marazioti. Ms Marazioti suggested to student …