2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟY – 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Ο κόσμος είναι στα χέρια μας

Η κοινή ευρωπαϊκή πολιτισμική ταυτότητα, η συνέχειά της στο χρόνο αλλά και η δυναμική του μέλλοντος μέσα από το βλέμμα μαθητών της Α’ Γυμνασίου. Συλλογική εργασία 12 μαθητών. Η ιδέα, η σύνθεση και εκφώνηση του μηνύματος καθώς και η επιλογή και εκτέλεση …

Σχολείο: 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟY – 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ