1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Country: Ελλάδα
Teachers
School admins


Description:

Productions

Me to We to Us

Η βασική ιδέα του κομματιού στηρίζεται στην ιδέα του ότι η μεταφορά του τρόπου σκέψης από το “εγώ” στο “εμείς” μπορεί να βελτιώσει εμάς και τον κόσμο. Μέσα σε αυτό θίγονται θέματα όπως η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, η συνεργασία, η κατανόηση και ο σεβα …