ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΑΝΝΕΙΟ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια
Εκπαιδευτικοί Διαχειριστές σχολείου

Περιγραφή:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ραδιοφωνικές εκπομπές

ένα αφιέρωμα στη μαθηματική σταθερά του π

Έκπομπή των μαθητών του Ζαννειόφωνου για τη μαθηματική σταθερά του π. Αφορμή στάθηκαν οι εκδηλώσεις για τη σταθερά του π στο σχοελίο μας το Μάρτιο ( παγκόσμια μέρα γιορτής του π στις 14-3-21018) που εμπλουτίστηκε με συνεντεύξεις μαθητών και καθηγητών, …

14 Μαρτίου 2018, μέρα της μαθηματικής σταθερής του π.

Η ραδιορωνική ομάδα του Ζαννείου, “Ζαννειόφωνο” παρουσιάζει τις δράσεις που έγιναν στο σχολείο μας με αφορμή την παγκόσμια μέρα του π: συνεντεύξεις, πειράματα, απαγγελίες, τραγούδια και άλλες πρωτοβουλίες όπως τις κατέγραψαν οι μικροί δημοσιογράφοι του …

14 Μαρτίου 2018, μέρα της μαθηματικής σταθερής του π.

Η ραδιορωνική ομάδα του Ζαννείου, “Ζαννειόφωνο” παρουσιάζει τις δράσεις που έγιναν στο σχολείο μας με αφορμή την παγκόσμια μέρα του π: συνεντεύξεις, πειράματα, απαγγελίες, τραγούδια και άλλες πρωτοβουλίες όπως τις κατέγραψαν οι μικροί δημοσιογράφοι του …

Από τα ξένα που βρεθώ, μηνύματα σου στέλνω

Ένα παραδοσιακό τραγούδι με τίτλο: “Από τα ξένα που βρεθώ, μηνύματα σου στέλνω”