Εκπαιδευτικοί Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Σύγκρουση – Συνύπαρξη

Ειρηνική συνύπαρξη. Εδώ γίνεται αφιέρωμα στη ρητορική του μίσους και πως αντιμετωπίζεται.

Θεματολογία: Κοινωνικά Θέματα,

Τέσσερα παιδιά από το Ζαΐρ

Τέσσερα παιδιά από το Ζαϊρ μόλις έφτασαν στην Ελλάδα. Περιμένουν στο αεροδρόμιο τους Έλληνες πατέρες τους για να έρθουν να τα πάρουν. Οι περαστικοί εκφράζονται με ρητορική του μίσους ενάντιά τους λόγω του ότιι είναι μιγάδες. Κάποιοι είναι όμως πιο συμπ …

Η φωνή του 2ου Γυμνασίου Γέρακα

Οι μαθητές μιλούν για την ενσυναίσθηση και για την ειρηνική συνύπαρξη.

Θεματολογία: Κοινωνικά Θέματα,

Σύγκρουση – Συνύπαρξη

Μέσα από την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της αγωγής στη συγχωρητικότητα μειώνεται ο θυμός και προωθείται η συναισθηματική υγεία των μαθητών και της τάξης. Η στάση ευγνωμοσύνης, η αισιόδοξη άποψη για τη ζωή, η αίσθηση του ανήκειν: βοηθούν στη δημι …