Εκπαιδευτικοί Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

1ο Γυμνάσιο Βέροιας
Συμμετέχει για πρώτη φορά στην κοινότητα του European School Radio

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Ζώα υπό εξαφάνιση

Χελώνα καρέτα-καρέτα και πουλί κιουι

Η ώρα των σπορ

Σχολιασμός των NBA-Champions League

Θεματολογία: Αθλητικά,

Ζωα υπό εξαφάνιση

Πουλί κιουι και χελώνες καρέτα-καρέτα

Σάββατο
15-02-2020, 14:00

Αφιέρωμα στις δεκαετίες 1980, 1990

Τραγουδια των δεκαετιών 1980, 1990 με ειδικό αφιέρωμα στον Michael Jackson kai Dire Straits

MPOULES

-

Participation of the 1st Gymnasium of Veria (FILIPPEIO) in the contest “Make it heard” 2018 on “Creating for our cultural heritage”.

MOMOGEROI

-

Participation of the 1st Gymnasium of Veria (FILIPPEIO) in the contest “Make it heard” 2018 on “Creating for our cultural heritage”.