Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Έχεις ταυτότητα

Σκοπός του μηνύματος είναι ν΄αναδείξουμε το βάθος της ελληνικής παράδοσης, την ομορφιά και το μεγαλείο της και το χρέος μας για τη συνέχειά της. Το τελικό προϊόν προέκυψε ύστερα από συζήτηση και μελέτη σχετικών κειμένων στην τάξη, στο πλαίσιο του μαθήμ …