3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ)

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές