ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣΞεκινάμε την περιπέτεια στα ραδιοφωνικά κύματα του διαδικτύου. ώρες λειτουργίας από της 17:00 – 22:00.