2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Ημέρα κατά της σχολικής βίας στο σχολείο μας

Μιλάμε για τον σχολικό εκφοβισμό και για τις δράσεις που έγιναν στο σχολείο μας την ημέρα ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό.

Θεματολογία: Σχολικά νέα,