ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΠΤΙΣΤΗ ΚΙΛΚΙΣ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου

Περιγραφή:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΠΤΙΣΤΗ ΚΙΛΚΙΣ
1η συμμετοχή

Ραδιοφωνικές εκπομπές