Εκπαιδευτικοί Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
|”-Η ομάδα των μαθητών και μαθητριών της σχολικής εφημερίδας του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης |”e-v τύπωση θα εκπέμψει ζωντανά μέσω του European School Radio,του 1ου μαθητικού ραδιοφώνου !!!! Θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας μιλώντας για ζητήματα εφηβείας και παίζοντας απίθανη μουσική!!!!! http://europeanschoolradio.eu/el/

Ραδιοφωνικές εκπομπές