ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια
Εκπαιδευτικοί Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

The “Rempetiko” as a monument of tthe world aus cultural heritage.

-

The “Rempetiko’s” journey and its priceless value for the Greeks and the continuation of its cultural tradition. Teachers: Georgia Liouta, Eleftheria Psixomani, Vissarion Triantafyllou Students:Agelaki Zoi-Maria, Volioti Irene, Gavrihl Antonia, Efremid …