ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια
Εκπαιδευτικοί Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Teenagers and modern technology (Internet, mobile phones)

Νowadays, Internet, social media, computers and mobile phones have become an essential part of human life. Teenagers use the Internet “almost constantly”. The cell phone is almost a part of their body. That’s the reality…but is it harmless?

Τρίτη
28-01-2020, 11:00
Θεματολογία: Τεχνολογία & επιστήμη,