Περιγραφή:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Music Thoughts

Συμμετοχή του Γ5 τμήματος του Γυμνασίου Ν.Καλλικράτειας στο Κάν ‘το ν’ακουστεί

Once a time it was a tree…

-

The participation of N. Kallikratia’s High School to the student radio competition and song competition “We radiate danger, we embrace the Earth”

Teenagers and modern technology (Internet, mobile phones)

Νowadays, Internet, social media, computers and mobile phones have become an essential part of human life. Teenagers use the Internet “almost constantly”. The cell phone is almost a part of their body. That’s the reality…but is it harmless?

Θεματολογία: Τεχνολογία & επιστήμη,