45ο Δημοτικό σχολείο Πατρών

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου

Περιγραφή:

45ο Δημοτικό σχολείο Πατρών

Θεματολογία: Κοινωνικά Θέματα ,

Ραδιοφωνικές εκπομπές