Π.Π. Γυμνάσιο Ιωνίδειου Σχολής Πειραιά

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια
Εκπαιδευτικοί Διαχειριστές σχολείου

Περιγραφή:

Π.Π. Γυμνάσιο Ιωνίδειου Σχολής Πειραιά

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Με λένε Περιβάλλον

Τραγούδι για το περιβάλλον σε στίχους και μουσική από μαθητές του Πρότυπου Γυμνασίου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά